Doslov


Závěrem je třeba poděkovat za porozumění a spolupráci p.

JUDr. Jaroslavu Veselému, zástupci přednosty OÚ v Jičíně,
ing. Josefu Zákravskému z Hořic za návrh pamětního spisu,
mgr. Václavu Bukačovi, řed. muzea, za uspořádání expozice letců,
mgr. Haně Richtermocové za úpravu textu,
prof. Ladislavu Svobodovi za uveřejnění v časopise "Pod Zvičinou",
Petru Smutnému, uměl.knihaři v České Skalici,

dále pak příbuzným letců

ing. Rudolfu Křovinovi, starostovi obce Holovous,
p. Jiřině Knaiflové z Pardubic,
p. Libuši Janouchové ze Sobčic,
p. Jaroslavě Hančilové ze Dvora Králové,

rovněž tak za pomoc

Městskému úřadu v Hořicích,
Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi a
městské organizaci ČSBS v Hořicích,

bez jejichž podpory by toto skromné dílo nevyšlo.

Použitá literatura a prameny:

Stíhači nad kanálem, Naše vojsko 1993
Mnozí nedoletěli, Naše vojsko 1989
Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko 1989
Letec Alois Vašátko, Naše vojsko 1994
Kronika a archiv TO Manitoby Hořice
Korespondence s Velitelstvím letectva ve Staré Boleslavi
atd.

Pamětní tisk je vydán v omezeném počtu exemplářů, které obdrží žijící letci v zahraničí, pozůstalí po letcích, příbuzní letců, Okresní muzeum v Jičíně, Muzeum v Hořicích, Státní vědecká knihovna v Hradci Králové, Historický ústav Armády ČR Praha, Okresní archiv v Jeřicích, knihovna OÚ v Jičíně, ČSBS Hořice a ev. další.

Hořice
duben 1995

ing. Karel Krátký.
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK