(Pozn: Foto dodáno z archivu TO Manitoba)

Jan PLÁŠIL
Pochází z Bříšťan, kde se narodil dne 15. června 1917 v rodině rolníka v č.p. 35. Školu navštěvoval v Milovicích a měšťanskou školu v Hořicích. V Hořicích se vyučil číšníkem v restauraci "U města Prahy" na Habru. V roce 1939 byl zaměstnán v Novém Bydžově, odkud přišlo na četnickou stanici v Hořicích hlášení, že opustil zaměstnání, a tak se dostal do evidence osob podezřelých z nezákonného opuštění hranic mimo území říše.

V roce 1940 vstoupil do britského letectva RAF a jako jediný z letců Hořicka nebyl zařazen do čsl. leteckých perutí.

Postupně sloužil po zaškolení na britských letadlech

od 5.10.1940 do 19.8.1941 u 1. britské stíhací perutě
od 19.8.1941 do 14.11.1941 u 54. britské stíhací perutě
od 15.11.1941 do 6.1.1942 u 222. britské stíhací perutě "NATAL"
od 6.1.1942 do 20.5.1942 u 65. britské stíhací perutě "EAST INDIA"

Všechny tyto perutě operovaly ze základen ve Velké Británii.

Během své bojové činnosti sestřelil několik nepřátelských letadel typu Bf. Později působil jako letecký instruktor. Byl v hodnosti Warrant Officer ev. č. RAF 787 571. Poněvadž se nepodařilo najít s Janem Plášilem kontakt, zůstávají některé další údaje a podrobnosti neuvedené.

Po osvobození se vrátil do vlasti a uspořádal na Hořicku několik přednášek, na které si jejich účastníci dosud vzpomínají. Po únoru 1948 opustil území ČSR a trvale žije v Anglii. Po roce 1989 navštívil několikrát Hořicko.

V uznání zásluh o znovuzískání samostatnosti našeho národa a v rámci rehabilitace vojáků západního odboje za 2. světové války byl rozkazem ministra obrany ČSFR č. 191 čl. 29 ze dne 19.10.1992 povýšen do hodnosti

"plukovníka letectva".


[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK