(Pozn: Foto dodáno z archivu TO Manitoba)

Karel HANČIL
Karel Hančil se narodil dne 2. února 1917 v rodině rolníka v Třebihošti č.p. 26, v obci patřící tehdy do okresu Hořice. Měšťanskou školu navštěvoval v Miletíně, obchodní akademii v Hořicích, kde v roce 1937 maturoval. V té době žila jen jeho matka. Téhož roku nastoupil na vojenskou presenční službu a absolvoval školu pro důstojníky v záloze. Sloužil ve Vyškově na Moravě.

Po okupaci v květnu 1939 podařilo se mu odjet s kamarádama v nákladním vlaku přes hranice do Polska. V Krakově byl zařazen do čsl. legionu. Letcům bylo přednostně umožněno odjet z přístavu Gdynia do francouzského přístavu v Boulogne. V náborovém středisku v Paříži byl nucen podepsat závazek ke službě v cizinecké legii. V té době byl přidělen k leteckému útvaru a od 17.9.1939 do dubna 1940 sloužil v hodnosti četaře jako pozorovatel na letišti v Tours.

Po porážce Francie se přes Afriku dostal do Gibraltaru. Do Anglie přiletěl 1.8.1940 a byl přijat do RAF. Byl zařazen k 311. čsl. bombardovací peruti, v níž sloužil jako navigátor od roku 1941 v hodnosti poručíka P/O. V RAF měl ev. č. 82600.

Ze zdravotních důvodů měl být v té době přeřazen k čsl. pozemní armádě v Anglii. S přeřazením nesouhlasil a vstoupil do americké armády, kde působil při velitelstvích jako tlumočník. V americké armádě setrval dobrovolně až do roku 1947. Po odchodu z americké armády získal francouzské občanství. Z tohoto důvodu byl v ČSR zbaven důstojnické hodnosti a čsl. vyznamenání.

Žije ve Francii.
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK