Vlastimil VESELÝ
Narodil se dne 20. září 1913 v Hořicích, v Hálkově ulici (dř. Horynovy domy). Byl synem státního geometra. Reálné gymnázium studoval v Náchodě a Novém Bydžově, kde v roce 1932 maturoval. Za doby studií byl úspěšným sportovcem.

Těsně před vypuknutím 2. světové války odešel do Polska, odtud odjel do Francie. Tam se stal stíhacím pilotem v letce I/9. Po porážce Francie odjel do Velké Británie, kde po zaškolení na britských letadlech se účastnil bitvy o Anglii

v čs. 312. stíhací peruti od 05.09.1940 do 08.02.1941
v 96. stíhací peruti od 08.02.1941 do 28.03.1941
v 68. stíhací peruti od 01.12.1941 do 01.12.1944

v britské 96. stíhací peruti byl v hodnosti F/O - nadporučíka a britské 68. stíhací peruti byl v hodnosti S/Ldr. - majora RAF.

Za připomínku stojí, že byl zařazen v prvním leteckém roji, který dne 7.10.1940 jako první startoval z letiště Norwich k nočnímu letu. Postupně stal se velmi úspěšným nočním stíhačem. Sestřelil a poškodil řadu nepřátelských letadel. Několikrát byl v leteckém souboji raněn a jednou v roce 1941 sestřelen.

Od roku 1944 působil na inspektorátu čs. letectva ve Velké Británii. Za svoji bojovou činnost obdržel československá a spojenecká vyznamenání, mezi jinými i britský DFC - Distinguished Flying Cross. Toto vysoké britské vyznamenání obdrželo za 2. světové války jen několik čs. letců.

Po návratu do vlasti byl velitelem 4. leteckého pluku v Plzni a leteckým atašé v Paříži.

Dne 8.11.1948 opustil, jako mnoho jiných letců území ČSR a odešel do exilu. Byl znovu přijat do RAF, kde vykonával různé velitelské funkce.

Za své zásluhy v boji proti nepříteli a v rámci rehabilitace vojáků západního odboje za 2. světové války byl rozkazem ministra obrany ČSFR dne 7.3.1992 jmenován do hodnosti

"generálmajor letectva".

Žije v Austrálii. V publikaci Národní odboj na Jičínsku z roku 1975 je chybně uveden mezi letci z Jičínska a to jen dvěma řádky.
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK