ÚvodemTradice českých legionářů a husitské tradice Hořicka působily na naše krajany, že bez ohledu na osobní nebezpečí, útrapy a vystavení jejich rodin postihu ze strany okupantů se postavili po roce 1938 proti našemu dávnému nepříteli do boje, z něhož se zrodila naše nová svoboda a byl obnoven náš samostatný stát.

Když v 70. letech jsme zpracovávali v Jičíně historii II. odboje byli tamější regionální komisi mnozí účastníci, zejména letci západního odboje z této historie vynecháni, jiní chybně zařazeni a účast některých na odboji omezena na jeden řádek. Přes dlouhodobou snahu se podařilo až v roce 1994 tuto nespravedlivost napravit tím, že místní hořický vlastivědný časopis "Pod Zvičinou" začal veřejnost seznamovat se jmény a osudy letců Hořicka ve druhém odboji.

Nemalou starostí bylo získání osobních údajů, fotografií letců a podrobností o jejich činnosti v zahraniční armádě - RAF. Shromažďování materiálů trvalo téměř dva roky.

A tak téměř po 50. letech splácíme dluh našim dávným spoluobčanům a rodákům, abychom alespoň stručně připomenuli jejich zásluhy o znovuzískání samostatnosti českého národa a státu.

Jako účastníci boje za svobodu vzdáváme tímto dík za jejich bojové vlastnosti a chrabrost s tím, že zůstávají nám a naší mládeži příkladem v plnění vlasteneckých povinností.

K 50. výročí spojenecké invaze na evropský kontinent v roce 1994, jehož se zúčastnili v leteckých perutích RAF, byla jejich jména a bojová činnost připomenuta exponátem v Masarykově věži samostatnosti v Hořicích.

50. výročí osvobození od německé okupace vydáváme tento pamětní tisk s albem fotografií na trvalou jejich památku.

Hořice v Podkrkonoší

duben 1995

Historická dokumentace
ČSBS Hořice v Podkrkonoší

Ing. Karel Krátký
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK