(Pozn: Foto dodáno z archivu TO Manitoba)

Vladimír KYSELO
Pietní vzpomínkou na letce, který přinesl první a nejvyšší oběť, začínáme náš pamětní tisk. Vladimír Kyselo se narodil 23. září 1914 v Podhorním Újezdě. Absolvoval sochařsko-kamenickou školu v Hořicích (oddělení pro kameníky) v roce 1933. V katalogu školy je uvedeno povolání otce: Majitel kamenického závodu a lomu. V jejich archivních materiálech se uvádí, že Vl. Kyselo po absolvování školy byl kamenickým dílovedoucím.

V roce 1939 opustil tehdejší protektorát, aby se zúčastnil v naší zahraniční armádě bojů za osvobození vlasti. Již v roce 1940 byl zařazen v britské stíhací 601. peruti nazvané "Country of London". V roce 1941 v britské stíhací 504. peruti "City of Nottingham" a v témže roce ještě do britské 32. stíhací perutě.

Publikace F. Louckého "Mnozí nedoletěli" uvádí

Kyselo Vladimír, rotmistr, Sgt 32,
narozen 23.09.1914, Podhorní Újezd
9.3.1941 zahynul při letecké nehodě
u Ringwoodu:
Pohřben na hřbitově Ringwood
Hampshire Z-227

V knize "Mlázovice v Podkrkonoší" vydané v roce 1948 je psáno:

"Jako příslušník zahraničního letectva se zúčastnil čsl. odboje za hranicemi poručík Vladimír Kyselo, který po obsazení našeho státu tajně uprchl za hranice. Jeho rodinní příslušníci byli pak za to krutě stíháni a vězněni"

Podle vyprávění jeho spolubojovníků padl při leteckém souboji u Ringwoodu v hrabství Hampshire. Oficiální zpráva uvádí, že zahynul při cvičném letu, kdy jeho Hurricane IV B7057/GZ havaroval během provádění nízké akrobacie u Ibsley.

Obětoval svůj mladý život za lepší osud a budoucnost své vlasti.

Rozkazem ministra obrany ČSFR č. 0103 ze dne 29. května 1991 pod poř. č. 329 jako výraz vojenské rehabilitace vojáků západního odboje ve druhé světové válce a za položení životů v boji proti fašismu byl mimořádně jmenován do hodnosti

"plukovník in memoriam".
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK