(Pozn: Foto dodáno z archivu TO Manitoba)

Karel KNAIFL
Karel Knaifl se narodil v Hořicích v č.p. 654 dne 17.5.1914. Vojenskou službu nastoupil v roce 1936 ve vojenské leteckém učilišti v Prostějově, kde byl vyškolen jako polní pilot. V letectvu čsl. armády zůstal až do jejího rozpuštění v roce 1939.

Začátkem května 1939 opustil území protektorátu a dne 5.5.1939 byl již presentován u čs. vojenské jednotky v Krakově. Odtud byl lodí odeslán do Francie a dne 10.6.1939 byl již zařazen do cizinecké legie v Sidi-Bel-Abes v Africe. Po vyhlášení války 4.9.1939 byl přeřazen na leteckou základnu Uargla v Africe jako pilot a záhy přeložen k leteckému pluku 101 v Toulouse jako bojový pilot.

Po porážce Francie odjel do Anglie, kde 1.7.1940 byl zařazen do RAF k zaškolení na britských letadlech. Od dubna 1941 bojoval v 311. čsl. bombardovací peruti jako bojový pilot. Od 30.12.1941 byl zařazen ve 138. britské letecké peruti, v níž se podílel na dopravě leteckých výsadků SILVER A a B, též ANTROPOID nad území protektorátu. Později působil u pobřežního leteckého velitelství při bombardování německých lodí a ponorek. V létech 1943-45 byl leteckým instruktorem a spojovacím důstojníkem v hodnosti P/O poručíka letectva.

V srpnu 1945 se vrátil do ČSR a stal se ve vojenském leteckém učilišti v Olomouci velitelem pilotní školy. V roce 1949 byl jako důstojník z povolání propuštěn z čsl. armády, obviněn z protistátní činnosti a odsouzen. Byl vězněn do roku 1952. Pak pracoval jako dělník a byl částečně rehabilitován. Po částečné rehabilitaci byl povýšen na majora a podplukovníka v záloze, ale návrat do armády mu nebyl povolen. Pracoval nadále v JZD a STS až do odchodu do důchodu.

Byl vyznamenán mnoha československými a spojeneckými vojenskými vyznamenáními. Zemřel dne 24.7.1988 v Pardubicích.

V uznání zásluh v boji proti nepříteli v rámci rehabilitace vojáků západního odboje za 2. světové války byl rozkazem ministra obrany ČSFR č. 0104 čl. 80 dnem 1. června 1991 jmenován do hodnosti

"plukovníka in memoriam".
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK