Erazim VESELÝ
Narodil se dne 15.3.1909 jako syn státního geometra. Rodina bydlela po několik let v Hořicích, kde navštěvoval školu. Později po absolvování reálného gymnázia v Náchodě vystudoval stavební inženýrství v Praze.

Dne 1. srpna 1939 překročil hranice do Polska, kde se přihlásil do čsl. legionu. Po porážce Polska se jeho skupina dostala na ústupu do Rumunska. Odpluli z Constance a přes Libanon se dostali do Francie, kde byl přidělen k letectvu. Po porážce Francie se přes Gibraltar dostal do Anglie, kde byl záhy přijat do RAF. Byl zařazen do čsl. 311. bombardovací perutě jako navigátor v hodnosti F/O. Při operačním letu nad Brémy byl jeho bombardér sestřelen. Nemeckými námořníky byl zajat a prošel několika zajateckými tábory pro zajaté letce. Jako protektorátní občan byl říšskými bezpečnostními úřady obviněn z velezrady. Dne 16.4.1945 byl osvobozen americkou armádou v trestném táboře Colditz.

Po osvobození naší republiky se vrátil s 311. bombardovací perutí do Prahy a sloužil u leteckého útvaru v Praze - Ruzyni v hodnosti kapitána letectva.

Z armády byl propuštěn 28.2.1949 jako politicky nespolehlivý. Pracoval pak u stavebního podniku LANA v Olomouci. Zemřel dne 8.9.1979 v Olomouci.

V uznání zásluh v boji proti nepříteli a v rámci rehabilitace vojáků západního odboje za 2. světové války byl rozkazem ministra obrany ČSFR č. 0104 čl. 205 dne 29.5.1991 jmenován do hodnosti

"podplukovníka in memoriam".
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK