(Pozn: Foto dodáno z archivu TO Manitoba)

Alois HOCHMAL
Jeho rodiště jsou Holovousy, kde se narodil 18.12.1914 v č.p. 44 jako syn rolníka. Obchodní akademii navštěvoval v Hořicích. Maturitní zkoušku složil v roce 1933. Téhož roku nastoupil vojenskou presenční službu a následně absolvoval vojenskou akademii v Hranicích v roce 1938. Ve svazku armády zůstal do jejího rozpuštění v březnu 1939.

Na jaře téhož roku opustil území protektorátu a spolu s dalšími letci vstoupil do francouzské cizinecké legie, později byl zařazen do francouzského letectva.

Po porážce Francie odjel do Anglie, kde se přihlásil do britského královského letectva RAF. Po zaškolení na britských letadlech bojoval od roku 1941

- u britské 247. stíhací perutě "China British" ze základny Rouborought v hrabství Devon, později v témže roce
- u britské 501. stíhací perutě "Country of Gloucester" ze základen ve Velké Británii.

V polovině roku 1941 byl zařazen k čs. 313. letecké stíhací peruti v hodnosti P/O, později F/Lt (kapitána letectva). V této 313. peruti byl téměř rok velitelem letky RAF.

Od 22.5.1944 do 1.9.1944, tedy v době spojenecké invaze do Evropy, byl velitelem 313. letecké perutě v hodnosti S/Ldr. Squadron Leader, major letectva. Z té doby má zaznamenány sestřelení a poškození nepřátelských letadel. Od září 1944 do konce války byl štábním důstojníkem RAF Fighter Command.

V době represálií proti českým občanům, kteří měli své příbuzné v zahraničních armádách, od léta 1942 byli jeho bratr a matka internováni v táboře ve Svatobořicích na Moravě.

V roce 1945 se vrátil do ČSR v hodnosti majora letectva a do roku 1948 navštěvoval Vysokou školu válečnou. V létě 1948 odešel znovu do emigrace. Žije v Anglii.

V uznání zásluh v boji proti nepříteli a v rámci rehabilitace vojáků západního odboje 2. světové války byl jmenován rozkazem ministra obrany ČSFR č. 0195 čl. 159 do hodnosti

"plukovníka letectva".


[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK