(Pozn: Foto dodáno z archivu TO Manitoba)

Rudolf HOLEČEK
Narodil se dne 9. dubna 1914 v Cerekvici nad Bystřicí. Měl 7 sourozenců. Jeho otec padl v první světové válce v roce 1916 na ruské frontě. Rudolf navštěvoval školu v Cerekvici, později v Hořicích, kde své vzdělání zakončil maturitou na obchodní akademii v roce 1933. Od mládí byl aktivním sportovcem, hrál za Cerekvici fotbal a hokej.

Po ukončení vojenské presenční služby absolvoval vojenskou akademii v Hranicích. Byl zařazen k 5. leteckému pluku, k letce tehdy dislokované na letišti v Pardubicích.

Po rozpuštění čs. armády odešel v květnu 1939 přes Polsko do Francie a sloužil ve francouzské cizinecké legii, v roce 1940 pak u francouzského letectva. Po porážce Francie odjel do Anglie. Tam se zúčastnil letecké bitvy o Anglii a to

od 12.7.1940 do 15.9.1940 v čs. 310. stíhací peruti
od 15.9.1940 do 24.9.1940 v čs. 312. stíhací peruti
od 24.9.1940 do 1.7.1941 v čs. 310. stíhací peruti.

V roce 1944 utrpěl vážné zranění s trvalými následky.

Jeho matka a bratr byli od roku 1942 internováni německými okupanty jako rodinní příslušníci zahraničního letce až do dubna 1945 v internačním táboře ve Svatobořicích na Moravě.

Rudolf Holeček byl vyznamenán řadou československých a spojeneckých vojenských vyznamenání. V srpnu 1945 se navrátil do vlasti v hodnosti kapitána letectva a na jeho přivítání byla uspořádána v Cerekvici slavnost.

V roce 1948 byl nucen znovu odejít do exilu a žil až do své smrti 5.12.1985 na Novém Zélandu. Jeho urna je uložena na hřbitově v Cerekvici.

Rudolf Holeček F/Lt - kapitán letectva, pilot čs. 310. stíhací perutě byl v uznání zásluh v bojích proti nepříteli v letech 1939-45 rozkazem ministra obrany ČSFR č. 0104 čl. 80 ze dne 29. května 1991 jmenován do hodnosti

"plukovník in memoriam.
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK