(Pozn: Foto dodáno z archivu TO Manitoba)

Josef MORCH
Jeho rodina pocházela z Březovic. Josef Morch se narodil 29.12.1916 v Kačeřově u Hořic. Jeho otec tam pracoval v malé tkalcovně Josefa Tylše. Z chudé tkalcovské mzdy nemohl uživit 4 děti a tak počátkem 20. let se děti ocitají v hořickém sirotčinci. V almanachu hořického Sokola z roku 1946 líčí Josef Morch, jak navštěvoval cvičení hořického Sokola. Návazně pak v podrobnostech uvádí léta 1939-45.

V roce 1934, kdy byl již obchodním příručím, se stal členem trampské osady "Manitoba" v Hořicích, v níž nalezl kamarády blízké jeho zájmům. Zachovala se řada fotografií z té doby, zápisů v osadní kronice, též fotografie z výcvikového střediska "Akce 1000 pilotů" a korespondence z rakouského Lince, kde po rozpuštění čsl. armády pracoval jako dělník.

Koncem srpna 1939 překročil s několika kamarády z vojny polské hranice a byl až do roku 1941 internován v SSSR. Teprve na jaře 1941 byl skupině českých letců povolen odjezd do Anglie. Tam byl vyškolen v létání na britských stíhačkách a zařazen do letectva RAF. V čsl. 310. stíhací peruti bojoval od 28. října 1943 do 6. července 1944, tedy též v době spojenecké invaze na evropský kontinent. Do vlasti se vrátil v červenci 1945 v hodnosti F/Sgt a záhy byl povýšen na poručíka letectva. Byl zařazen na vojenském letišti v Praze jako operátor a dispečer. Tehdy zajížděl často na trampská setkání do Hořic, kde se setkával s ostatními kamarády TO Manitoby, kteří se vrátili z KT Sachsenhausenu (Brož, Krátký), z malé pevnosti v Terezíně (O.Adamec) a ze SNP (npor.J.Doležal).

Po odletu do exilu v roce 1948 byl zbaven vojenské hodnosti a čs. vyznamenání. S kamarády v Hořicích však zůstal nadále v písemném styku. V roce 1965 navštívil na několik dnů Hořice a na jeho počest jsme tehdy uspořádali trampské setkání na chatě "Manitoba". Za komunistického režimu to nebyla snadná záležitost a další návštěva v Hořicích nebyla povolena. Byla označena jako nežádoucí. Těžce to nesl, a proto nám alespoň často psal a telefonoval.

Zemřel v Anglii na opakovaný infarkt dne 5.6.1991. Poněvadž až do své smrti nebyl rehabilitován, požádali JUDr. Vladislav Brož a ing. Karel Krátký min. obrany o jeho rehabilitaci.

Uznání zásluh v boji proti nepříteli a v rámci rehabilitace vojáků západního odboje 2. světové války byl jmenován rozkazem ministra obrany č. 0195 čl. 375 v roce 1992 do hodnosti

"plukovníka in memoriam".

Josef Morch, i když žil desítky let v Anglii, svými vzpomínkami zůstával stále mezi svými kamarády v Hořicích a v půvabné krajině pod Zvičinou na Miletínsku, kde dosud stojí trampská chata jeho osady.
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK