Alois VAŠÁTKO


Pocházel ze známé rodiny ruských legionářů - Vašátků. Narodil se 25.8.1908. Po absolvování vojenské akademie v Hranicích stal se v roce 1931 poručíkem dělostřelectva. Od roku 1935 byl přeřazen ke 2. leteckému pluku do Olomouce a po úspěšném absolvování výcviku stal se polním pilotem a později velitelem letky.

Po rozpuštění čs. armády přechází hranice protektorátu dne 14. července 1939 do Polska. Odtud pak odjíždí do Francie, kde je zařazen k letectvu. Po porážce Francie je přijat do britského letectva RAF a v roce 1942 stává se prvním velitelem čs. wingu (pluku) v hodnosti W/Cdr. (podplukovníka) RAF. Padl v leteckém souboji nad Severním mořem dne 23. června 1942.

Jeho jméno se objevuje v materiálech okresního archivu v Jeřicích. Tento nejvýznamnější z čsl. letců měl pracovat v Hořicích. Byl totiž po 15.3.1939 přidělen k okresnímu úřadu pro funkci obecního tajemníka. A tak se ze spisů OA dovídáme:

8.6.1939: Presidiu Zemského úřadu se z Hořic oznamuje, že npor. letectva Alois Vašátko nenastoupil k praktickému výcviku na funkci obecního tajemníka.

5.9.1939: Min. vnitra si znovu ověřuje v Hořicích seznam zmizelých osob.

3.10.1939: Na výcvik obecních tajemníků byli přiděleni k okr. úřadu v Hořicích kpt. Jaroslav Hamouz, kpt. Ant. Machek a kpt. Fr. Smejkal, všichni z Hradce Králové. Alois Vašátko nenastoupil.

V té době byl již npor. Alois Vašátko ve výcvikovém středisku v Chartres ve Francii.

26.4.1940: Městský úřad v Hořicích vyhlašuje pátrání po adj. Al. Hákovi, býv. poručíkovi ze Sovětic, že nenastoupil na městský úřad v Hořicích.

V červnu 1942 si min. vnitra ověřuje v Hořicích zmizelé osoby od 15.3.1939 do 31.5.1942. Z letců Hořicka hlásí okresní četnické velitelství mezi jinými i jména letců Janoucha, Morcha, Plášila a Hochmala. Tento seznam byl pak německým bezpečnostním úřadům spolehlivým podkladem pro internaci rodičů a bratrů v internačním táboře ve Svatobořicích. V době, kdy došlo k internaci příbuzných, byli již Vladimír Kyselo (+23.9.1941) a Alois Vašátko (+23.6.1942) mezi padlými.


[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK