Otakar ŠUBRT


Narodil se 14.3.1905 v Hořicích, Hálkova ul. č.p. 847 jako syn truhlářského mistra.

Za první republiky sloužil jako vojenský pilot v čsl. armádě. Byl též kurýrním pilotem T G M při jeho pobytu na Slovensku. Od druhé poloviny 20. let byl vítězem několika leteckých závodů. Za připomínku stojí citace z publikace "10 let samostatnosti Hořicka". Dne 7. července 1926 připlul nad Hořice rodák hořický Šubrt aeroplánem M.L.L. (Masarykovy letecké ligy), aby svým rodákům oznámil, že za posledních leteckých závodů vyznamenán byl první leteckou cenou 60.000 Kč. Zprávu shodil z letadla na střechu Občanské záložny. Ač úspěšný pilot, dosáhl jen hodnosti četaře. Později byl zaměstnán u civilního letectva, čsl. aerolinií.

Za německé okupace byl Otakar Šubrt zaměstnán jako letecký oficiál na letišti v Brně. V létech 1939-41 byl zapojen do ilegální zpravodajské činnosti pracující pro SSSR a západní spojence. Počátkem roku 1941 bylo z této zpravodajské sítě zatčeno na 200 osob, z nichž 58 bylo odsouzeno k trestu smrti. Otakar Šubrt je uveden v publikaci "Komando statečných", autor Fr. Kavan, vydavatelství Magnet 1970. Byl zatčen 6.3.1941, odsouzen německým soudem pro velezradu k trestu smrti a popraven dne 31.5.1943. Na hořickém novém hřbitově má symbolický hrob. Hořický rodák Otakar Šubrt, úspěšný letec, pilot a stíhač padl na domácí frontě.

Osobní věstník MNO č. 42 z 20. října 1945 oznamuje, že popravený československý občan Otakar Šubrt z Hořic, Hrachovec č.p. 351 byl vyznamenán

"čs. válečným křížem in memoriam".
[Index] [Úvod] [V.Kyselo] [J.Kalenský] [V.Veselý] [A.Hochmal] [S.Janouch] [K.Knaifl] [E.Veselý] [K.Hančil] [J.Morch] [J.Plášil] [R.Holeček] [S.Velich] [O.Šubrt] [A.Vašátko] [Doslov]

Copyright © Jan Josef ŠAFAŘÍK